Biblioteca

Reuneix més de vint mil volums dedicats a la muntanya en els seus aspectes geogràfics o alpinístics. El gran nombre d’ells amb dedicatòria i signats per llurs autors li atorga un valor afegit al conjunt. El catàleg general, amb possibilitat de cerca per diferents camps, és consultable on-line (en construcció).

AQUÍ POT ANAR EL CERCADOR  AMB LA LUPA

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats