Avís Legal

Avís Legal

L’ús d’aquesta pàgina web (www.sgim.cat), implica la plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada al moment d’accés a la mateixa. Les condicions poden ser modificades sense previ avís, responent a situacions com un possible canvi en la legislació, un error en la redacció o simplement la voluntat de modificar-les.

 

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web www.sgim.cat, de la que n’és titular el Servei General d’Informació de Muntanya amb el NIF G58298027 i domicili social a c/ Carretera de Prats de Lluçanès, km , 2 de 08208 Sabadell.

Tot el contingut de la pàgina web, així com la seva maquetació i disseny  són propietat del Servei General d’Informació de Muntanya i estan protegits per la normativa vigent de propietat intel·lectual i industrial.

No està permesa la seva reproducció a través de cap mitjà sense el consentiment exprés del Servei General d’Informació de Muntanya. Si es fa servir la informació a Internet, s’ha de posar un enllaç a la pàgina d’on s’ha extret (i és necessari el ja citat consentiment per a fer-ho). També queda totalment prohibit l’ús del contingut d’aquesta pàgina web amb fins comercials o il·lícits.

El Servei General d’Informació de Muntanya no es farà càrrec de cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut d’aquesta pàgina web i podrà exercitar qualsevol acció civil o penal que correspongui en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

D’acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en l’article 12 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Servei General d’Informació de Muntanya, amb la finalitat de comunicar-se entre el Servei General d’Informació de Muntanya i les persones sol·licitants d’informació, i de gestions derivades de les consultes, encàrrecs o serveis efectuats o contractats.

El Servei General d’Informació de Muntanya entendrà que la persona que hagi facilitat les seves dades, dona el consentiment exprés per tals finalitats si, en el terme de 30 dies, no ha manifestat el contrari. Aquesta persona té dret a revocar aquest consentiment o exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta entitat, dirigint-se a www.sgim.cat per correu electrònic.

www.sgim.cat també recull dades tècniques que serveixen per a elaborar estadístiques dels visitants de la pàgina, i així poder adaptar-la a les necessitats dels usuaris. Entre aquestes dades s’hi troben:

  • La direcció IP (Internet Protocol) assignada pel PSI (Proveïdor de Serveis d’Internet) a l’usuari i el nom del domini del PSI.
  • La data d’accés de l’usuari a la pàgina web.
  • L’adreça d’Internet (en cas d’haver fet servir algun enllaç) a través de la qual s’ha accedit a la pàgina web.
  • El sistema operatiu i el programa client (navegador web) de l’usuari.
  • El país des del que s’accedeix a la pàgina web (en cas de ser visible).

Totes aquestes dades son totalment anònimes i no es relacionen en cap cas amb informació personal de l’usuari. Es fan servir principalment per a la generació d’estadístiques d’accés a la pàgina, permetent així millorar-ne el servei.

La pàgina web www.sgim.cat utilitza cookies (petits fitxers que són emmagatzemats a l’ordinador de l’usuari) per a identificar la sessió de l’usuari i així poder saber quines pàgines internes visita i el temps aproximat que s’hi està. També permeten emmagatzemar, en cas d’haver-n’hi, informació sobre les preferències de l’usuari en la visualització de la pàgina web. Aquests fitxers en cap cas recullen informació personal de l’usuari.

El Servei General d’Informació de Muntanya es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat de comunicació prèvia als usuaris, de modificar, ampliar o suspendre temporalment o definitiva la presentació, configuració tècnica, contingut o serveis d’aquesta pàgina web, de forma unilateral. També es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús o qualssevol altres condicions particulars, fet que no eximeix a l’usuari de complir-les tal i com son en el moment d’accés a la pàgina.

La pàgina web www.sgim.cat pot contenir hiperenllaços a d’altres pàgines web externes que, del contingut, configuració, presentació o serveis, el Servei General d’Informació de Muntanya en cap cas es fa responsable i a les quals aquestes condicions generals no tenen per què ser aplicables. El fet d’enllaçar amb pàgines externes tampoc implica que hi hagi alguna relació entre aquesta pàgina web i les enllaçades ni entre els seus respectius propietaris.

© 2022 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats