Documents capçalera_D03459

Documents

Qualsevol document és convenientment arxivat en raó de la seva temàtica segons els criteris arxivístics adoptats a l’entitat. Entre la diversitat de documents que conformen aquest arxiu cal destacar els projectes i memòries de la pràctica totalitat de les expedicions espanyoles extraeuropeas, el qual constitueix sens lloc a dubtes un fons únic al país.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats