Documents capçalera_D03459

Documents

Qualsevol document és arxivat segons la seva temàtica i seguint els criteris arxivístics adoptats a l’entitat. Entre la diversitat de documents que formen aquest arxiu cal destacar els projectes i memòries de gairebé totes les expedicions espanyoles extraeuropees, els qual constitueixen un fons únic al país.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats