Capçalera Equip

Equip

Al llarg dels anys el Servei ha estat gestionat per equips canviants, tot depenent de les disponibilitats personals de cadascú. Dos membres de l’equip inicial continuen en la tasca i n’assumeixen la responsabilitat.

Actualment l’equip que gestiona el Servei està format per:

Carles Capellas Cabanes

Encarna Ciuraneta Alberich

Anna Llongueras Orriols

Xavi Llongueras Orriols

Josep Paytubí Tubau

La seva feina és reforçada per un equip extern d’assessors i per un nombrós grup de col·laboradors d’àmbit internacional.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats