Capçalera Documents

Estructura

El Servei General d’Informació de Muntanya – Centre de Documentació Alpina és una entitat privada, sense ànim de lucre, amb una clara vocació pública, al servei de la comunitat alpina internacional.

 

És l’únic centre de documentació d’aquest tipus existent a l’estat espanyol i gaudeix d’un reconegut prestigi entre altres organismes similars d’arreu del món.

 

La iniciativa de fundar aquesta entitat neix l’any 1974 de l’esforç conjunt d’uns particulars amb objectius comuns, que bàsicament se centren en cercar, classificar, arxivar i treballar tot tipus de documentació sobre temes de muntanya, amb la voluntat de posar-la a l’abast de tothom. Va néixer davant el nou panorama social, polític i econòmic que s’anava dibuixant en el nostre país, després de més de quaranta anys d’una dictadura que ens havia mantingut culturalment empobrits i internacionalment desconnectats.

 

En aquest nou escenari els nostres alpinistes començaven a cercar objectius alpinístics fora de les fronteres europees i es feia evident la falta de recursos documentals. Davant d’aquesta situació la nostra entitat es va constituir com a centre d’informació i documentació per donar resposta a les consultes que hom necessitava realitzar i poc a poc va anar ampliant la seva estructura.

 

Des de la fundació, l’any 1974, fins ara han passat quasi cinquanta anys i l’entitat ha anat evolucionant en el seu funcionament que s’estructura en diferents camps d’actuació:

 

CENTRE D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

La consulta de les bases de dades, així com del fons documental, permet donar resposta a les sol·licituds que es reben demanant informació o recerca de documentació sobre qüestions relacionades amb la muntanya.

 

ARXIU HISTÒRIC

La singularitat de molts dels documents que constitueixen el fons documental, i aquest mateix en el seu conjunt, fan que sigui un punt de referència bàsic i imprescindible per a la conservació de la memòria de les activitats de muntanya.

 

CENTRE D’ESTUDIS

L’amplitud i especialització temàtica del fons documental, fan d’aquest una eina de consulta i recerca de primer ordre per als interessats en l’elaboració de treballs i estudis en temes de muntanya.

 

CENTRE DE RECURSOS

El fons documental amb les diferents col·leccions que en formen part ofereix un ampli ventall de possibilitats per a la divulgació de la muntanya en els seus diferents aspectes, ja siguin de caire geogràfic, històric, esportiu o cultural.

 

MUSEU

Actualment   s’està treballant, amb altres agents culturals, turístics i esportius, el projecte de bastir un espai museístic dedicat a mostrar la història de l’alpinisme català i conservar-ne la memòria

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats