Filmoteca

Filmoteca

Formada per més de mil cinc-centes filmacions, amb especial significació de films d’expedicions a les muntanyes d’arreu del món. Originalment es presenta en format VHS o DVD, si bé actualment de tot aquest material se’n disposa de còpia digital.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats