Caixa expedició Himàlaia 69

Museística

El magatzem del futur Museu de la Muntanya de Catalunya aplega un fons museístic específic sobre l’alpinisme a Catalunya que recull objectes antics relacionats amb la muntanya, o bé significatius de determinades activitats que per la seva importància destaquen en la història de l’alpinisme català.

El magatzem del futur Museu de la Muntanya de Catalunya aplega un fons museístic específic sobre l’alpinisme a Catalunya que recull objectes antics relacionats amb la muntanya, o bé significatius de determinades activitats que per la seva importància destaquen en la història de l’alpinisme català.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats