Capçalera Sant Vicenç de Jonqueres D03424.1

Sant Vicenç de Jonqueres

L’antiga església parroquial de Jonqueres presenta una planta rectangular, amb dues capelles laterals de planta quadrada situades a cada costat i el centre de la nau.

L’edifici ha sofert en el transcurs del temps, importants transformacions en diverses etapes constructives.

La 1a del segle X, va ser una construcció a la qual actualment correspon el mur de ponent i el de tramuntana. La 2a durant el segle XIII va afectar al mur de migdia i va donar amplada a la nau principal. Al segle XVI es va realitzar la 3a que correspon a l’ampliació pel costat de llevant.

L’any 1982 es restaurà el conjunt arquitectònic, però en no donar-li cap utilitat, començà a caure en ruïnes altre vagada. L’última restauració de l’edifici a l’any 1993, va lligada a una continuïtat de conservació i manteniment.

El Servei General d’Informació de Muntanya, amb vocació de mantenir un servei obert a tothom, assegura una utilitat pública de l’edifici i a la vegada és un marc idoni per desenvolupar les activitats.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats